Innlegg

Eg er overtydd om at nokon du kjenner har eller har hatt det vanskeleg på eit tidspunkt i livet. Mest truleg har du òg erfart noko i ditt eige liv som har vore utfordrande og vanskeleg å handtera. Det er mange som har det tøft psykisk. Livet er ikkje for amatørar. Kursen er ikkje alltid staka ut på førehand. Det...

EU vert ute i verda hylla for si satsning på den grøne energiomstillinga. Side-syn.no har kikka nærare på temaet og er ikkje fullt så overtydd.

Side-syn er ein deprimerande plass å vera. I alle høve er det vorte slik i seinare tid, og det toppa seg kan hende litt i meste laget når eg skreiv om atom-krig og det overhengande potensialet for utslettelse av menneskeheita, og la det ut på ein fredag. God helg du! Forresten, veit du kor nær menneskeheita har vore å verta...

"We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad-Gita. Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty, and, to impress him, takes on his multi-armed form and says, 'Now I am become Death,...

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom får ikkje medhald i at løyvet til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig. Miljøorganisasjonane må òg betala 1,4 millionar kroner for sakskostnadene til staten. Det går fram av dommen i Fjordsøksmålet som kom frå Oslo tingrett i dag.

Då eg starta Side-syn.no på nyåret var intensjonen at eg skulle berika verda med eit nytt innlegg i månaden, minst. Dette gjekk fint heilt til gradestokken passerte 10 grader Celsius. Då sprakk opplegget. Eg klarar ikkje å vera innandørs i sommar-halvåret. Sjølv om det regnar minst annakvar dag. Så Side-syn.no vart lagt i dvale. Men så dukka Hans...

Kjernekraft vekkjer sterke kjensler hjå folk verda over. Mange tenkjer med skrekk på dei store reaktor-ulykkene Fukushima, Tsjernobyl og 3 Mile Island. Frykta for ukontrollert radioaktiv stråling gjer at kjernekraft framleis er eit kontroversielt diskusjonstema. Men er kjernekraft faktisk farleg? Eller er frykta basert på myter og irrasjonelle...

Er vind og sol rein og trygg energi? Sidan desse to energiformene no seglar opp som klare favorittar i den fornybare energimiksen bør ein vel kunne anta at dette er uslåelege alternativ? Me får kikka litt på kva tala seier.

Den nylege prisdumpen på Tesla har skapt mykje harme hjå dei som har befatning med el-bil. Det største kuttet kom på Model Y der prisen vart senka med kr 120 000,-. Eigarar og bruktbil-seljarar vert påført store verditap på grunn av dette. Reaksjonane let ikkje vente på seg. Det vert ikkje fest-stemning av slike sprell. Framtidige el-bil kundar har...

Kan me verkeleg bygga oss ut av ei klimakrise? Er me så fantastiske at me får til dette? Går dette bra berre me vil det nok, og held trua oppe? Heile den vestlege verda ser ut til å vere samde om at klimaendringane skal møtast med utstrekt byggeverksemd. Ein skal skapa eit nullutslepps-samfunn, og det hastar. Det er viktig at...